Veenendaal

Algemene Leden Vergadering

Op maandagavond 18 maart 2024 nodigt het bestuur van Groei en Bloei afd. Veenendaal, Rhenen e.o. al haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

De aanvang zal om 19.30 uur zijn en de plaats waar je moet zijn is wijkcentrum PleinZuid, Dr. Colijnstraat 70, Veenendaal (ingang Dr. de Visserstraat). Wij denken deze vergadering om ongeveer 20.15 uur te kunnen sluiten.

Hierna heeft het bestuur Marja Wischell uitgenodigd en zij zal een film laten zien over het houden van bijen. Deze presentatie is ook voor niet leden toegankelijk. 

Via de volgende linken kunt u de jaarstukken en de agenda bekijken en eventueel zelf printen om mee te nemen naar de vergadering.

Klik hier om het jaarverslag 2023 inclusief de financiële stukken te kunnen lezen en eventueel te printen 

Deze link brengt je naar de agenda van de Algemene Leden Vergadering die je hier kunt lezen en eventueel printen 

 

LET OP!!!
Het jaarverslag en de financiële stukken zullen niet op de vergadering worden uitgereikt, omdat we niet onnodig willen printen. Het jaarverslag zal via de beamer worden vertoond, zodat we het met jullie kunnen bespreken.