Veenendaal

Algemene Voorwaarden

Excursies, Cursussen, Workshops etc. van Groei en Bloei afdeling Veenendaal, Rhenen e.o.

Betalen

Excursies, cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Wanneer een activiteit niet door kan gaan en door G&B wordt geannuleerd, dan stort de penningmeester het reeds betaalde bedrag terug. Betaling dient zo snel mogelijk te worden gedaan op het gironummer van de afdeling NL38INGB0004735555 t.n.v. Groei en Bloei Veenendaal. Het tijdstip waarop de betaling door de penningmeester is ontvangen, is maatgevend voor het tijdstip van aanmelding.

Aanmelden

Het aanmelden voor een activiteit gebeurt per e-mail of per telefoon bij het in de aankondiging vermeldde telefoonnummer of e-mailadres, binnen de daarvoor eventueel gestelde termijn. De coördinator van de activiteit is altijd gerechtigd een activiteit te annuleren indien hij/zij acht dat dit noodzakelijk is. De betaling dient meteen te volgen op uw aanmelding op rekeningnummer NL38INGB0004735555 t.n.v. Groei en Bloei Veenendaal.

Restitutieregeling

Bij het afzeggen (ná aanmelden) voor een activiteit gelden de volgende regels: tot drie weken vóór aanvang van een cursus of workshop of vóór vertrek van een excursie vindt totale restitutie van reeds gedane betaling plaats. Tussen drie weken en één week vóór aanvang of vertrek wordt 50% van reeds gedane betaling terug gegeven. Daarna vindt er géén restitutie meer plaats. Het kan zijn dat de reden van afzegging een zodanig karakter heeft (bijv. overlijden van direct familielid) dat naar oordeel van het bestuur toch restitutie kan plaats vinden. Dit is altijd ter beoordeling van het bestuur. Indien een activiteit plaats vindt korter dan 3 weken ná aanmelding dient de betaling meteen te worden voldaan en zal afmelding en dus restitutie ter beoordeling van het bestuur zijn.

Het organiseren van activiteiten vraagt veel voorbereidend (vrijwilligers)werk waarbij dikwijls ook vooraf al kosten en afspraken met leveranciers worden gemaakt. Daarom hebben wij deze voorwaarden vastgelegd om misverstanden te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Uiteraard zal iedere afmelding apart bekeken worden.

 

Algemene informatie

Voor adreswijzigingen en/of informatie over uw abonnement kunt u contact opnemen met: Groei & Bloei Ledenadministratie te Zoetermeer, 079-3681212, e-mail: info(at)groei.nl

Voor de laatste nieuwtjes omtrent deze afdeling kunt u uw emailadres doorgeven aan Bertus Schoonhoven via bertusschoonhoven81(at)gmail.com zodat u ook onze nieuwsbrief Bladgroen zult ontvangen.