Veenendaal

Eindelijk kon er weer Kerstbloemschikken voor alle inwoners van Veenendaal georganiseerd worden in 2022. De Cultuurfabriek werkte ook graag mee aan deze traditionele activiteit van Groei en Bloei.

Er waren wel een paar zorgen in het voortraject. Zouden de inwoners van Veenendaal deze traditie nog wel kennen? Zouden ze nog wel bloemstukjes willen komen maken? Allemaal vragen die de organisatie zich stelde, in aanloop naar de dag dat het Kerstbloemschikken zou plaats vinden, 17 december!

We hadden ons geen zorgen hoeven te maken!! De aanloop was overweldigend, net zoals we vóór Covid-19 en de lockdowns gewend waren. Er kwamen 114 kinderen en volwassenen om samen met vrijwilligers van Groei en Bloei een mooi kerststukje te maken. Er was, net als in voorgaande jaren door van Dijk's Groenvoorzieningen verzorgd, heel veel kerstgroen aanwezig waar iedereen vrijelijk van kon nemen. Net zoals ook heel veel accessoires als kerstballetjes, kaarsen, pijperagers, lint en nog veel meer aanwezig was en gretig aftrek vond. Iedereen zat of stond met een grote glimlach te werken en te helpen.  We hadden allemaal een geweldige dag en de organisatie kijkt met een erg goed gevoel teug op deze 17e december.

Rest nog een hartelijk woord van dank naar de Cultuurfabriek voor de prima samenwerking. Ook de diverse helpende handen van onze vrijwilligers worden zeker niet vergeten. Iedereen dus hartstikke BEDANKT!!! 

Op naar 2023!!!!