Veenendaal

Sloop Groenhof aan de Karel Fabritiusstraat

Zoals u allemaal in de Rijnpost van woensdag 23 decembr 2020 heeft kunnen lezen zal er op de plek van de Groenhof een Integraal Kind Centrum worden gebouwd. De sloop van de Groenhof (een vroegere kleuterschool) zal in de loop van 2021 plaats gaan vinden, Zowel IVN als Groei en Bloei die nu nog onderdak hier vinden voor hun activiteiten zullen die activiteiten op een andere plek gaan uitvoeren.

Voor Groei en Bloei zal dit voorlopig gaan gebeuren in Plein Zuid aan de Dr.Colijnstraat 70 in Veenendaal. Er zal tezijnertijd worden uitgekeken naar een meer vaste locatie maar voorlopig gaan we deze plek als plaats voor onze activiteiten gebruiken. Het bestuur zal proberen om hier net zoveel en leuke activiteiten te ontplooien..

Verhuizing

Het is zover!!!!

In de loop van oktober 2021 verhuist afdeling Veenendaal, Rhenen e.o. van Groei en Bloei naar Plein Zuid voor het uitvoeren van de activiteiten. Plein Zuid vindt u aan de Dr. Colijnstraat 70 maar de ingang is aan de Dr. de Visserstraat in Veenendaal. Eigenlijk zou de prijsuitreiking van de voortuinkeureingen als laatste activiteit in de Groenhof plaats vinden maar daar wij uitgenodigd werden om dit in het Gemeentehuis van Rhenen te houden, gaat dit niet door. Wij zullen stilletjes verhuizen en eind oktober 2021 worden de Bloemschikcursussen de eerste activiteiten die we in ons nieuwe onderkomen zullen geven. Het zal even wennen zijn maar we hebben er alle vertrouwen in dat het ook daar, in Plein Zuid, gezellige avonden zullen worden als wij er onze lezingen etc. organiseren.