Veenendaal

Ledenpas

De ledenpas is voor veel leden een leuk item bij het lidmaatschap van Groei & Bloei. Om te zorgen dat alle leden altijd hun ledenpas bij zich dragen is deze nu ook digitaal - voor smartphone en tablet - beschikbaar. Dit is in de vorm van een app. Na een test met 5000 willekeurig gekozen leden is het zover: de Groei & Bloei Ledenpas App is voor alle leden beschikbaar!

Ga naar www.ledenpasmobiel.nl/groei daar kun je inloggen met je lidnummer en je postcode (4 cijfers en dan 2 kleine letters zomder spatie) en kun je een mailadres ingeven dat je op je mobiele apparaat wilt en kunt gebruiken. Op de website van landelijk G&B www.groei.nl  staat meer informatie over de app.

De app zelf geeft een afbeelding van de ledenpas en verder staat er allemaal interessante informatie op, zoals de kortingen van de kortingskalender en ook de kortingen van de eigen afdeling, de afdelingsagenda, de landelijke agenda en een link naar de afdelingssite

 

Kroonlidmaatschap

Op voorstel van de werkgroep Lidmaatschap  heeft het Landelijk Bestuur in haar vergadering van 8 augustus 2016 o.a. besloten een zogenaamd Kroonlidmaatschap in te stellen. Iedereen die 10 jaar of langer lid is van de vereniging wordt automatisch Kroonlid. Dit zal ook op de ledenpas vermeld worden. Bestuursleden zijn direct vanaf het moment van benoeming Kroonlid. Indien een bestuurslid stopt binnen 8 jaar (= 2 maal de termijn van 4 jaar) vervalt het Kroonlidmaatschap, tenzij natuurlijk men dan al 10 jaar of meer lid is. Kroonleden hebben onder meer recht op extra korting bij de webshop en zij ontvangen gratis de jaarlijkse Special.