Veenendaal

Op maandagavond 18 maart 2024 nodigt het bestuur van Groei en Bloei afd. Veenendaal, Rhenen e.o. al haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

De aanvang zal om 19.30 uur zijn en de plaats waar je moet zijn is wijkcentrum PleinZuid, Dr. Colijnstraat 70, Veenendaal (ingang Dr. de Visserstraat)

Wij denken deze vergadering om ongeveer 20.15 uur te kunnen sluiten.

Hierna heeft het bestuur Marja Wischell uitgenodigd en zij zal een film laten zien over het houden van bijen. Deze presentatie is ook voor niet leden toegankelijk. 

De financiële stukken over 2023 en het jaarverslag 2023 zullen twee weken vantevoren via deze website te bekijken en eventueel te printen zijn.