Veenendaal

Sloop Groenhof aan de Karel Fabritiusstraat

Zoals u allemaal in de Rijnpost van woensdag 23 decembr 2020 heeft kunnen lezen zal er op de plek van de Groenhof een Integraal Kind Centrum worden gebouwd. De sloop van de Groenhof (een vroegere kleuterschool) zal in de loop van 2021 plaats gaan vinden, Zowel IVN als Groei en Bloei die nu nog onderdak hier vinden voor hun activiteiten zullen die activiteiten op een andere plek gaan uitvoeren.

Voor Groei en Bloei zal dit voorlopig gaan gebeuren in Plein Zuid aan de Dr.Colijnstraat 70 in Veenendaal. Er zal tezijnertijd worden uitgekeken naar een meer vaste locatie maar voorlopig gaan we deze plek als plaats voor onze activiteiten gebruiken. Het bestuur zal proberen om hier net zoveel en leuke activiteiten te ontplooien. Kijk geregeld op deze website voor up to date nieuws over de verhuizing