Veenendaal

Voortuin keuringen 2019

Ook in 2019 zullen weer alle tuinen in Veenendaal, Rhenen en Achterberg door de keurmeesters van Groei en Bloei afd. Veenendaal diverse keren worden gekeurd. Hiervoor zijn de 3 dorpen ingedeeld in (keurings)wijken en de uitdeling van deze wijken gebeurd op dinsdag 9 april as. in de Groenhof vanaf 19.00 uur tot 19.30 uur.

De 1e keuring vindt plaats in de periode 20 mei t/m 1 juni (voorjaarstuin); de 2e keuring vervolgens van 1 juli t/m 13 juli (zomertuin) en de 3e keer wordt er gekeurd tussen 26 augustus en 7 september (najaarstuin). Er worden enkel voortuinen gekeurd, dus geen zij-tuinen en ook enkel wanneer deze vanaf de straatkant te zien zijn.

Na de 3 keuringen worden de tuinen met de hoogste gemiddelden over de 3 keuringen genomineerd voor een prijs en de eigenaren van deze tuinen worden daarop uitgenodigd om op woensdagavond 13 november 2019 naar de prijsuitreiking te komen in ons verenigingsgebouw de Groenhof aan de Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal.

Dit jaar zal de uitreiking gedaan worden door de nieuwe burgemeester van Veenendaal dhr. Kats. Op woensdagavond 13 november is iedereen vanaf 19.30 uur van harte welkom die de mooie tuinen van andere mensen wil zien. Alle genomineerde tuinen worden dan door een professioneel groenarchitect besproken en men kan er wellicht leuke ideeën aan overhouden. Zeker ook voor kleinere tuinen is dit geschikt want het zijn echt niet enkel grote tuinen die een prijs winnen. Iedereen heeft evenveel kans om tot de prijswinnaars te horen.