Veenendaal

Door de Corona maatregelen van overheidswege is de dagtocht dit jaar helaas niet door kunnen gaan!

Wel hebben we het plan opgevat om volgend jaar deze zelfde dagtocht te maken en dan op zaterdag 3 juli 2021

Tezijnertijd zult u daar meer over horen.

Dat kan zijn via ons eigen blad de Iris, onze nieuwsbrief Bladgroen en/of deze site