Veenendaal

Op dit moment (april 2021) weten wij nog niet wanneer en waar wij onze Algemene Leden Vergadering zullen houden. Let op onze nieuwsbrief Bladgroen (maandelijks) en/of ons eigen verenigingsblad Iris.  Ook op deze website zult u tezijnertijd bericht hierover kunnen vinden